how to seduce women like bad boys

The allure of the bad boy Women are often drawn to bad boys, even though they know they may be trouble. Why is this? Bad boys are usually exciting and full of adventure. They’re also often confident, which can be a major turn-on for women. If you want to learn how to seduce women like … Read more

123. Có bạn gái, vẫn nói chuyện được với nhiều cô gái xinh đẹp (mà bạn gái vẫn tôn trọng)

CÓ BẠN GÁI, VẪN NÓI CHUYỆN ĐƯỢC VỚI NHIỀU CÔ GÁI XINH ĐẸP (BẠN GÁI VẪN TÔN TRỌNG)Chào mừng em quay lại chuyên mục mỗi ngày một bài học của HLV Ironself. Hôm nay anh muốn cùng em thảo luận 1 chủ đề: “Khi có bạn gái người yêu thì có nên tương tác thêm … Read more