Làm quen bạn gái

Mục lục: Phần 1. “Kịch bản tiếp cận” hay “mẫu câu làm quen” là gì? Phần 2. Tại sao phải sử dụng những kịch bản đó? Phần 3. Lợi ích và nhược điểm của việc sử dụng các kịch bản– Lợi ích (+)– nhược điểm (-) Phần 4. Sử dụng các kịch bản này như … Read more